ข่าวทั่วไป

ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย "ฝรั่งมองไทย ภาค ๒"สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม ร่วมกับ St. Edward's University ประเทศสหรัฐอเมริกา ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย "ฝรั่งมองไทย ภาค ๒" ภายใต้โครงการ SEU 2016 Summer Program: Photography Documentary, Global Studies & Marine Biology in Thailand ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาและคณาจารย์จาก St. Edward's University จำนวน ๑๒ คน ที่เดินทางมาเรียน Summer Program ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 13 สิงหาคม 2559

นิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นที่เซ็นทรัลนครศรีธรรมราชในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 และจะนำมาจัดแสดงต่อที่ชั้น 1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2559

ทั้งนี้ ผู้เข้าชมนิทรรศการสามารถร่วมบริจาคผ่านการประมูลภาพถ่ายจากงานนิทรรศการ ที่ราคาเริ่มต้นภาพละ 500 บาท และสิ้นสุดการประมูลในวันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และจะประกาศผลในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปบริจาคเพื่อ (1) สนับสนุนทุนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนวัดโคกเหล็ก และโรงเรียนวัดสโมสร และ (2) สวัสดิการและกองทุนดูแลสุนัขที่วัดแสงแรง

TOP