ขอเชิญร่วมชมงาน “Walailak Social Engagement” 7 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครศรีธรรมราช