ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นิติกร ส่วนสารบรรณและอำนวยการ