มวล.ยินดีต้อนรับโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502) จ.ภูเก็ต