ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502) จ.ภูเก็ต

ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502) จ.ภูเก็ต จำนวน 32 คน เยี่ยมชมและฟังการบรรยายแนวทางการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30-12.00 น. โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร

TOP