ข่าวสมัครงาน

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย โครงการวิจัย ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว

สืบเนื่องจากการสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ที่ผ่ามา ผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยวิจัยในโครงการวิจัยของ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว คือ นส.รัตติยา อักษรทอง

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ได้รับคัดเลือกรายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP