ขอเชิญชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "เรียนรู้ อยู่ดี ที่วลัยลักษณ์"