ขอเชิญเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง วิจัยสถาบันวันละคำ โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์