ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง วิจัยสถาบันวันละคำ โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์

ด้วยสมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา (สวพอ) กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 แก่สมาชิกและผู้สนใจมีโอกาสรับฟังปาฐกถาพิเศษ โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ เรื่อง วิจัยสถาบันวันละคำ ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมได้ที่ คุณอัมพลิกา นุ่นสังข์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ โทร : 075-672204 หรือ E-Mail : aumpalika@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 12.00 น.

TOP