ข่าวการศึกษา

ศึกษาดูงานหัตถกรรมท้องถิ่น แบรนด์ "NODTHING" ธุรกิจใหญ่ระดับประเทศของศิษย์เก่าบริหารธุรกิจ@มวล.

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานกลุ่มหัตถกรรมท้องถิ่น ณ กลุ่มโหนดทิ้ง ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยนำนักศึกษาการตลาด และคณาจารย์ในหลักสูตร เข้าเยี่ยมชมกิจการ ภายใต้แบรนด์ "NODTHING" ซึ่งเป็นต้นตาลโหนดจากคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา มีสิทธิบัตรคุ้มครองภูมิปัญญาชาวบ้าน ได้รับการจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรตามกฎหมาย เป็นแห่งแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย

คุณปิยธิดา รุ่งสุวรรณ "ใหม่" ศิษย์เก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ทำให้ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยตาล Local Product Go To Global Market โดยผลิตภัณฑ์แบรนด์ “โหนดทิ้ง” เป็น 1 ใน 10 ผลิตภัณฑ์ SME ที่รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้จัดตั้งคณะกรรมการ พร้อมมอบหมายให้จัดหานักออกแบบชื่อดังของประเทศเข้ามาช่วยพัฒนารูปแบบของสินค้าให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น บนพื้นฐานความเป็นสากล เพื่อผลักดันเป็นสินค้าส่งออกสร้างรายได้เข้าประเทศต่อไป ด้วยผลงานแต่ละชิ้นคุณภาพระดับสากล ความสวยงามที่ไม่เป็นรอง มีการพัฒนารูปแบบ มีดีไซน์ใหม่ๆ อยู่เสมอ ส่งให้แต่ละเดือนมีออเดอร์เฉพาะตลาดต่างประเทศอยู่ที่ 1,000 ชิ้น ในสนนราคาผลิตภัณฑ์ต่ำสุดอยู่ที่ 1,000 - 10,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://management.wu.ac.th/site/readnews?id=255

TOP