ข่าวทั่วไป

ขอเลื่อนการประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "๒๕ ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 25th WU Anniversary"

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เชิญชวน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "๒๕ ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 25th WU Anniversary" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร และกำหนดประกาศผลวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ นั้น

เนื่องจากมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนมาก คณะกรรมการตัดสินการประกวดจึงขอเลื่อนการตัดสินออกไป และจะแจ้งผลการประกวดให้ทราบในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๗ ๓๗๒๕-๓๐

TOP