ขอเลื่อนการประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "๒๕ ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 25th WU Anniversary"