ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม Startup Talk การสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ร่วมกับ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรม Startup Talk การสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ณ ห้อง 310 อาคารเรียนรวม 5 โดยมีนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วม กว่า 150 คน

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม กำลังดี ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสพิเศษที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติจาก วิทยากร Dr.Mather A. Carscallen President,CEO&CSO; SabrTech Inc., Halifax, NS ผู้เชียวชาญทางด้าน Marine Sciences และนักธุรกิจผู้สนใจค้นคว้าเรื่อง สาหร่าย และเจ้าของโมเดลธุรกิจที่ได้รางวัลระดับนานาชาติมากมาย มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในครั้งนี้ และในอนาคตข้างหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อาจได้ร่วมกันทำงานวิจัยเพื่อขยายธุรกิจและขยายองค์ความรู้ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทยต่อไป

ประวัติวิทยากร
Dr.Mather Carscallen Presedent, CEO & CSO of SabrTech Inc., Halifax, NS
Founder and strategic leader of SabrTech Inc., a Canadian base developer of cost-efficient, scalable technologies that enable the commercial production of micro-algae.

รางวัล
SXSW Eco Finalist (2016)
Blue Economy Challenge Top 20 (2016)

ประมวลภาพ

TOP