ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดนิทรรศการในงานบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในงานบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 25 กันยายน - 4 ตุลาคม 2559 ณ ซุ้มงานกาชาดนครศรีธรรมราช สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์’84 (ทุ่งท่าลาด) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

TOP