นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอาหาร คว้ารางวัล Creative Prize ในการแข่งขัน 2nd AOAC contest