ผู้บริหารม.วลัยลักษณ์ ร่วมส่งนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสเกษียณอายุราชการ