ข่าวทั่วไป

ผู้บริหารม.วลัยลักษณ์ ร่วมส่งนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสเกษียณอายุราชการเมื่อเช้าวันที่ 29 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้ร่วมส่งนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสเกษียณอายุราชการ พร้อมมอบของที่ระลึก พระมิ่งมงคลสมเด็จศรีธรรมาโศกราชให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมจำนวนมาก


ภาพและข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP