ข่าวทั่วไป

ประกาศผลการคัดเลือกผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประกาศผลการคัดเลือกผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ได้แก่ นายเติม ยอดแก้ว

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมจำหน่ายสินค้ารายย่อย กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 086-7454429

TOP