ข่าวทั่วไป

ผลการประชันหนังตะลุงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบรองชนะเลิศ

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และหน่วยงานรัฐ เอกชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมจัดการประกวดหนังตะลุง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๑ เนื่องในประเพณีบุญสารทเดื่อนสิบนครศรีธรรมราช

การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ ผ่านไป ๒ รอบแล้ว รอบแรก พิจารณาคัดเลือกจาก วีซีดี ๒๘ คณะ เหลือ ๙ คณะ รอบที่ ๒ พิจารณาคัดเลือกจาการแสดง(เล่น) จริง จาก ๙ คณะ เมื่อวันที่ ๒๖, ๒๗ และ ๒๘ กันยายน ที่ผ่านมานั้น ผลการพิจารณาตัดสินคณะหนังตะลุงที่จะเข้าไปแข่งขันหรือประชันในรอบชิงชนะเลิศ ได้แก่ หนังเลิศฟ้า ตะลุงสากล หนังเศวต หัวไทร และหนัง เอิบ เสน่ห์ศิลป์ ทั้งนี้ จะประชัน/แข่งขัน ในคืนวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐น. ถึง ๒๔.๐๐ น. ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช

จึงขอเชิญชวนชมหนังตะลุง ศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งของคนไทย ในวัน เวลา ดังกล่าว

TOP