ข่าวทั่วไป

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “อสมท.เพื่อชุมชน ที่นี่เมืองนคร” โดยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการวิทยุ “อสมท.เพื่อชุมชน ที่นี่เมืองนคร” ในวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 13.15 – 13.55 น. ทาง อสมท.นครศรีธรรมราช โดยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติร่วมพุดคุยในรายการ(สด) โดยมีนางสาวจุฑามาศ ศรีษะแก้ว (ดีเจติ๊ก) ดำเนินรายการ

TOP