ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานธุรการ โครงการชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาฯ