ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาแพทยศาสตร์