ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะนักศึกษาจาก Universiti Putra มาเลเซีย