ม.วลัยลักษณ์ ประชุมผู้นำชุมชน หารือแนวทางการพัฒนาชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย