ผศ. ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต : ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบและจัดทำระบบโลจิสติกส์เพื่อ วางแผนการผลิต การขนส่งและกระจายสินค้า

ผศ. ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต : ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบและจัดทำระบบโลจิสติกส์เพื่อ วางแผนการผลิต การขนส่งและกระจายสินค้า

Read More
นักเรียนจาก 11 สถาบัน 5 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมค่าย TOY CAMP#1

นักเรียนจาก 11 สถาบัน 5 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมค่าย TOY CAMP#1

Read More
ผู้บริหารและบุคลากร ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วยอาจารย์-นักเรียนค่าย Walailak Young Ambassador Camp รุ่น 4 ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

ผู้บริหารและบุคลากร ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วยอาจารย์-นักเรียนค่าย “Walailak Young Ambassador Camp” รุ่น 4 ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

Read More
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

Read More
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมงานวันดินโลกปี 2561

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมงานวันดินโลกปี 2561

Read More
ม.วลัยลักษณ์จัด WU Seeds Camp 2018 รุ่นที่ 2 มอบประสบการณ์การเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัยและค้นหาตัวตนในกลุ่มสังคมศาสตร์และนานาชาติ

ม.วลัยลักษณ์จัด WU Seeds Camp 2018 รุ่นที่ 2 มอบประสบการณ์การเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัยและค้นหาตัวตนในกลุ่มสังคมศาสตร์และนานาชาติ

Read More
Walailak University, School of Public Health is seeking 3 Lecturer

Walailak University, School of Public Health is seeking 3 Lecturer

Read More
Walailak University, School of Public Health is seeking 1 Lecturer in Community Public Health

Walailak University, School of Public Health is seeking 1 Lecturer in Community Public Health

Read More
ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้าง รพ.สัตว์ใหญ่

ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้าง รพ.สัตว์ใหญ่

Read More
Walailak J Sci & Tech publishes 8 selected articles from ICBMS 2018

Walailak J Sci & Tech publishes 8 selected articles from ICBMS 2018

Read More
TOP