ม.วลัยลักษณ์ก้าวหน้าอีกขั้น 6 อาจารย์ ได้รับการรับรองจาก UKPSF

ม.วลัยลักษณ์ก้าวหน้าอีกขั้น 6 อาจารย์ ได้รับการรับรองจาก UKPSF

Read More
ม.วลัยลักษณ์ ขับเคลื่อนนโยบายมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ ปฏิรูปการเรียนการสอนภายใต้กรอบ UKPSF พร้อมเร่งรัดศูนย์การแพทย์เปิด 120 เตียงปลายปี 2563

ม.วลัยลักษณ์ ขับเคลื่อนนโยบายมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ ปฏิรูปการเรียนการสอนภายใต้กรอบ UKPSF พร้อมเร่งรัดศูนย์การแพทย์เปิด 120 เตียงปลายปี 2563

Read More
Huawei ร่วมกับ ARIT ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาม.วลัยลักษณ์ ร่วมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ด้านเครือข่าย 'Huawei ICT Competition Thailand 2018-2019

Huawei ร่วมกับ ARIT ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาม.วลัยลักษณ์ ร่วมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ด้านเครือข่าย 'Huawei ICT Competition Thailand 2018-2019

Read More
Chancellor of a world-class university from the US leads a high-level delegation to visit Walailak University, Thailand

Chancellor of a world-class university from the US leads a high-level delegation to visit Walailak University, Thailand

Read More
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต้อนรับมหาวิทยาลัย Indiana University-Purdue University Indianapolis (IUPUI) ประเทศสหรัฐอเมริกา หารือ แลกเปลี่ยนนักศึกษา-วิจัยร่วมกัน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต้อนรับมหาวิทยาลัย Indiana University-Purdue University Indianapolis (IUPUI) ประเทศสหรัฐอเมริกา หารือ แลกเปลี่ยนนักศึกษา-วิจัยร่วมกัน

Read More
ตาล-คราม ดาวเดือน ม.วลัยลักษณ์ ปี 61

ตาล-คราม ดาวเดือน ม.วลัยลักษณ์ ปี 61

Read More
มวล.จัดค่าย WOW! WU Sci มุ่งสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียน

มวล.จัดค่าย WOW! WU Sci มุ่งสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียน

Read More
คณาจารย์และนักศึกษา ม. วลัยลักษณ์ ร่วมสร้างสถิติ เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ในปีงบประมาณ 2561

คณาจารย์และนักศึกษา ม. วลัยลักษณ์ ร่วมสร้างสถิติ เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ในปีงบประมาณ 2561

Read More
นักศึกษารางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ (Walailak Award) ประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษารางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ (Walailak Award) ประจำปีการศึกษา 2560

Read More
Walailak University, School of Public Health is seeking 1 Lecturer in Community Public Health

Walailak University, School of Public Health is seeking 1 Lecturer in Community Public Health

Read More
TOP