ยอดเยี่ยม!! บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ม.วลัยลักษณ์ รุ่น17 สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 100%

ยอดเยี่ยม!! บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ม.วลัยลักษณ์ รุ่น17 สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 100%

Read More
ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2561

ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2561

Read More
Kyushu University and Yanagawa High School, Japan, explored academic collaborations with Walailak University

Kyushu University and Yanagawa High School, Japan, explored academic collaborations with Walailak University

Read More
UTHM executives, Malaysia, visited Walailak University for academic collaborative discussion

UTHM executives, Malaysia, visited Walailak University for academic collaborative discussion

Read More
แถลงการณ์ โครงการเสริมสร้างผู้นำในอนาคต (WU Next Generation Leadership 2018)

แถลงการณ์ โครงการเสริมสร้างผู้นำในอนาคต (WU Next Generation Leadership 2018)

Read More
The 2nd Walailak University Cultural Camp: Cultures without Borders

The 2nd Walailak University Cultural Camp: Cultures without Borders

Read More
ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการ WU Next Generation Leadership 2018 มุ่งปลูกฝังบัณฑิตให้มีภาวะผู้นำ ภายใต้แนวคิด กตัญญู รู้วินัย ใจอาสา พัฒนาภาวะผู้นำ

ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการ WU Next Generation Leadership 2018 มุ่งปลูกฝังบัณฑิตให้มีภาวะผู้นำ ภายใต้แนวคิด “กตัญญู รู้วินัย ใจอาสา พัฒนาภาวะผู้นำ”

Read More
Walailak University Language Institute (WULI) is seeking 4 lecturers

Walailak University Language Institute (WULI) is seeking 4 lecturers

Read More
ผลงานวิจัย เจลทำความสะอาดมือเพื่อกำจัดกลิ่นคาวปลาและอาหารทะเล ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานระดับชาติ

ผลงานวิจัย “เจลทำความสะอาดมือเพื่อกำจัดกลิ่นคาวปลาและอาหารทะเล” ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานระดับชาติ

Read More
James Cook University, Australia, explored academic collaborations with Walailak University

James Cook University, Australia, explored academic collaborations with Walailak University

Read More
TOP