ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ โครงการชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาฯ