งดให้บริการสระว่ายน้ำ (สระใหญ่) วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560