ข่าวทั่วไป

งดให้บริการสระว่ายน้ำ (สระใหญ่) วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

เนื่องด้วยสระว่ายน้ำ (สระใหญ่) ได้ทำการซ่อมระบบเครื่องปั้มน้ำ จึงของดให้บริการสระใหญ่ 1 วัน ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 แต่ยังเปิดให้บริการสระเล็กตามปกติ

TOP