ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือฯ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

ศูนย์เครื่องมือฯ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 96 คน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 โดยทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รวบรวมภาพความประทับใจไว้ดังนี้

ประมวลภาพกิจกรรม


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/1443

TOP