ข่าวทั่วไป

รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ได้รับเชิญร่วมแถลงข่าวจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบนครศรีธรรมราช พ.ศ.๒๕๖๐

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการดำเนินการของประชาสัมพันธ์จังหวัด จัดแถลงข่าวการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ในวันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ สำนักงานใหญ่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมแถลงข่าว ได้แก่ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ นายชาญชัย ดวงจิตต์ ผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้

จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จัดยิ่งใหญ่เป็นพิเศษ เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่มรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช (จุดเน้นพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช) การจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบนครศรีธรรมราชเพื่อฉลองบุญประเพณีเดือนสิบที่มีขนาดใหญ่เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๖๖ ที่สนามหน้าเมืองนครฯ จุดเด่นและเน้นเป็นพิเศษคือศิลปะและวัฒนธรรมไทยภาคใต้ แต่มีศิลปะและวัฒนธรรมไทยโดยรวมด้วย โดยมีสถานที่จัดงาน ๕ แห่ง คือ สนามหน้าเมือง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ลานตะเคียนหน้าศาลากลางจังหวัด และวัดหน้าพระบรมธาตุนครฯ

กิจกรรมประกอบด้วย การประกวด การแข่งขัน การแสดง และสาธิตทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมมากมาย จำหน่ายสินค้าจากทั่วประเทศ การประกวดร้องเพลงร้องเรือเด็กในปีนี้ เป็นถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ แห่งบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ ๑ (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กราบทูลขอพระราชทาน) และการประชันหนังตะลุง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๑ ซึ่งเป็นจุดเด่นของการแสดงออกทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมในปีนี้

ทั้งนี้ การจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔-๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ (ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ วันที่ ๖-๒๐ กันยายน 2560 แรม ๑ ค่ำ ถึง ๑๕ ค่ำ) การแห่หมฺรับใหญ่บนถนนราชดำเนิน จัดขึ้นในวันที่ ๑๙ กันยายน 2560 ชิง รางวัลหมฺรับพระราขทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลอื่นๆ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจำนวนมาก

TOP