รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ได้รับเชิญร่วมแถลงข่าวจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบนครศรีธรรมราช พ.ศ.๒๕๖๐