ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่อบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 16 "สัญลักษณ์ สารเคมีอันตรายและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ" วันจันทร์ที่ 11 เดือน กันยายน 2560

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่อบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 16 "สัญลักษณ์ สารเคมีอันตรายและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ" วันจันทร์ที่ 11 เดือน กันยายน 2560 เวลา 13.00 - 17.00 น. จาก ห้องประชุม 1 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 เป็น ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 และขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่นี้ด้วย


TOP