ม.วลัยลักษณ์จับมือกระทรวงวิทย์ฯเดินหน้าส่งเสริม Startup ในกลุ่มนักศึกษา มอบทุนพัฒนา 10 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ รวมกว่า 1 ล้านบาท