ข่าวทั่วไป

ขอเชิญสมัครคัดเลือกเป็นผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ.ครั้งที่ 31

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้จัดการร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) ในการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 18-25 เมษายน 2555 ณ บริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://masterorg.wu.ac.th/file/finance-20120308-093641-hg1uD.pdf หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี นายพิพัฒน์พันธุ์ สุวรรณอักษร โทร.0-7567-3721 นางสาวพยงค์ จีบโจง โทร. 0-7567-3718

TOP