สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานเดิน-วิ่ง เภสัชฯ วลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2