ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 68/2560 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
1. ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา Public Affairs
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ Dr.Ivan Bimbilovski
2. ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุและกำหนดเงื่อนไขการจ้างงาน หรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP