ข่าวการศึกษา

ด่วน!! รับสมัครผู้เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 2

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขยายเวลาในการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยขยายระยะเวลา ในการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดดัง ตารางกำหนดการ 

 
กิจกรรม กำหนดการ
รับสมัคร และชำระเงินค่าสมัคร บัดนี้ ถึงวันที่ 16 เมษายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์/สถานที่สอบ 17 เมษายน 2561
สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ 20 เมษายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 24 เมษายน 2561
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 24 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561
รายงานตัว ขึ้นทะเบียน ปฐมนิเทศ 30 เมษายน 2561
เปิดภาคการศึกษา 1 พฤษภาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://entry.wu.ac.th/main.asp

TOP