ม.วลัยลักษณ์ ทำบุญทางศาสนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี 29 มีนาคม 2555