ข่าวทั่วไป

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ประชุมทำแผนฯ ประจำปี 62-63

ด้วยบุคลากรสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มีกำหนดจัดประชุมทำแผนฯ ประจำปี 62-63 ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมตะลาลี จ.นครศรีธรรมราช ในการนี้ หากหน่วยงานใดมีภารกิจเร่งด่วน โทรศัพท์ประสานงานได้ที่ คุณจิรา กาญจนภักดิ์ โทร.083-1255758

TOP