ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษด้าน Innovation, Entrepreneurship, and Intellectual Property โดยวิทยากรจาก Skoltech ประเทศรัสเซียศูนย์กิจการนานาชาติขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง 1) “Endogenous Innovation, Technology Entrepreneurship and Economic Development: Does Intellectual Property Matter?” และ 2) How Can a University Generate Impact in Business and Society Through Technological Innovation? ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 13.30-16.00 น. ณ บริเวณ Co-working Space อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม บรรยายโดย Professor Dr. Kelvin W. Willoughby, Director of the Innovation and Intellectual Property Laboratory จาก Skolkovo Institute of Science and Technology (Skoltech) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานวัตกรรมและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากประเทศรัสเซีย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยายโดยสแกน QR Code หรือ https://goo.gl/forms/FYj8kqmqZhIeC1J4 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 มกราคม 2562 ทั้งนี้ การบรรยายจะแบ่งเป็น 2 หัวข้อข้างต้น ท่านสามารถเลือกหัวข้อและเวลาที่สะดวกจะเข้าฟังได้ตอนลงทะเบียน

TOP