ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญร่วมเต้นแอรโรบิค ด้วยใจและกาย ถวายใจแม่แห่งชาติ

โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมแอรโรบิค ด้วยใจและกาย ถวายใจแม่แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 13 มิ.ย.- 6 ก.ค. 2555 ณ สถานกีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 
สนใจสมัครได้เข้าร่วมอบรมได้ที่ โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ โทรศัพท์ 075-673000 ต่อ 5718-9 โทรสาร 5720 คุณนันทพงศ์ หมิแหละหมัน

TOP