ข่าวการศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้มีความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น 10 Gbps

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้ทำการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้มีความเร็วเพิ่มขึ้นจากเดิม 1 Gbps เป็น 10 Gbps รองรับ 2.4 GHz และ 5 GHz สามารถรองรับการใช้งานที่หนาแน่นขึ้น และรองรับการเรียนการสอนแบบ Smart classroom

การปรับปรุงความเร็วของระบบเครือข่ายไร้สายครั้งนี้ ดำเนินการนำร่องที่อาคารเรียนรวม 5 จำนวน 17 จุด ซึ่งสามารถให้บริการสำหรับการเรียนการสอนแบบ Smart Classroom ที่ครอบคลุมพื้นที่การใช้งานและรองรับจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นด้วย


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cdt.wu.ac.th/?p=11930

TOP