ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ ธ.กรุงไทย ยกระดับสู่ "มหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสด" ด้วย WU App แอปเดียวจบ สะดวก ครบ สไตล์ มวล.

          ม.วลัยลักษณ์ จับมือ ธ.กรุงไทย ยกระดับ Digital Life Style ในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาผ่าน Platform University Application (WU App) ที่ล้ำยุคสู่การเป็น  “มหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสด” (Smart University 4.0 and Cashless Society)


          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) พัฒนานวัตกรรมการเรียนรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาปรับใช้ทั้งในด้านการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น Smart University อย่างเต็มตัว ด้วยการปรับปรุงพัฒนาระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ห้องค้นคว้าทดลองที่ทันสมัย (Smart Laboratory) ใช้รถไฟฟ้ารองรับการขนส่งภายใน (Smart Mobility)  มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง (Smart Security) เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และการพัฒนาระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในรูปแบบใหม่ (Smart University)


          ล่าสุด ม.วลัยลักษณ์ ได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย จัดทำ Walailak University Application by Krungthai (WU App) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (Digital Life Style) ในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาผ่าน Platform University Application และเพิ่มความสะดวกในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยมากขึ้นด้วยฟังก์ชันที่หลากหลาย อาทิ Virtual card เพื่อใช้สำหรับแสดงตัวตนในการเข้า-ออก สถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเข้าใช้ห้องสมุด การเข้าสอบ ผ่าน Mobile Application ได้แทนการใช้บัตรนักศึกษา เพิ่มช่องทางการ Communication แบบ 2-way Communication ได้แบบ Realtime และสะดวกยิ่งขึ้น เช่น การส่งข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัย สำนักวิชา และหน่วยงานต่างๆ ถึงนักศึกษา และการ Response จากนักศึกษาโดยตรง เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลของมหาวิทยาลัย สามารถเข้าถึงธุรกรรมทางการเงิน และรับรู้ข่าวสาร/ผลิตภัณฑ์ของธนาคารได้ง่ายขึ้น เพิ่มความสะดวกสบายในการชำระเงินผ่าน Mobile banking ลดภาระในการเดินทางไปทำธุรกรรมที่สาขาของธนาคาร เพื่อตอบสนองนโยบาย National e-Payment และสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ของรัฐบาล และสนุกไปกับการเข้าร่วมกิจกรรมและโปรโมชั่นพิเศษที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นสำหรับนักศึกษาที่ใช้  Mobile Application นี้

          นอกจากความสะดวกและสิทธิประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับแล้ว WU App ถือเป็นการร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเข้าสู่  “มหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสด” (Smart University 4.0 and Cashless Society) ผ่านนวัตกรรมการบริการต่าง ๆ ของธนาคาร ซึ่งนอกจากจะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังเป็นการตอบสนองและส่งเสริมนโยบายของภาครัฐไปพร้อมกัน อีกทั้งยังเพิ่มความปลอดภัยในการตรวจสอบตัวตนของนักศึกษาและบุคลากร เพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การยืม-คืน จองอุปกรณ์ ห้องประชุม กำหนดสายและเวลาการวิ่งของรถไฟฟ้า เป็นต้น และเป็นการลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการบริหารจัดการเงินสดของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

           นักศึกษาไม่ต้องพกเงิน พกบัตร กับ WU Mobile Application สามารถใช้แอปแทนบัตรนักศึกษา แจ้งเตือนวันหยุด แจ้งกิจกรรมของมหาวิทยาลัย จองห้องเรียน ยืมอุปกรณ์ ใช้จ่ายประจำวันแบบไม่ต้องพกเงินสด ร่วมกิจกรรมสะสมคะแนน แลกของรางวัล อื่นๆ กับแอปเดียวจบ สะดวก ครบ สไตล์ มวล.


ข่าวโดย น.ส.ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร


TOP