ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญร่วมการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาวลัยลักษณ์ครอสคันทรี่ ครั้งที่ 2ตอน “สานสัมพันธ์ ครอสคันทรี่ ที่ มวล.”

         ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ภายใต้การดำเนินงานของ งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมกับชมรมจักรยาน จังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคีเครือข่าย ได้กำหนดจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา วลัยลักษณ์ครอสคันทรี่ ครั้งที่ 2 ตอน สานสัมพันธ์ ครอสคันทรี่ที่ มวล. ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18  ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 – 14.00 น. ณ สนามครอสคันทรี่ ศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขึ้น เพื่อเป็นสนามฝึกซ้อมและพัฒนาทักษะให้กับเยาวชนและนักกีฬาจักยานของจังหวัดนครศรีธรรมราชและบุคคลทั่วไป ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อทดสอบตนเองและเพิ่มทักษะในการใช้ จักรยาน สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เยาวชนและผู้สนใจหันมาออกกำลังกายโดยจักรยานเพื่อให้บริการฝึกทักษะทางด้านกีฬาให้แก่ นักศึกษา บุคลากร เยาวชนและกลุ่มประชาชนทั่วไป เพื่อร่วมส่งเสริมกีฬาและสุขภาพและการออกกำลังกายรวมถึงการต่อยอดสู่ความเป็นเลิศต่อไป

เวลา 07.00 น. รับสมัครและรายงานตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

        </div>
        <hr class=
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sport.wu.ac.th/?p=1606
TOP