ผลงานและรางวัล

นักศึกษานิติศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ติด Top 10 ระดับประเทศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์

นักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ติดอันดับ Top 10 ระดับประเทศ จากการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์  "MOOT COURT COMPETITION ACADEMIC YEAR 2021” ระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2564” จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุดและสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมป์ ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 – 25 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย นางสาวพัชราภรณ์ ช่วยศรี,นายเดชพนต์ ศรีวังแก้ว และนายธนากรณ์ โสมณวัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 สำนักวิชานิติศาสตร์             

อาจารย์ติณณ์ลภัส ชูพันธ์ ใจวัน อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ เปิดเผยว่าการแข่งขัน Moot Court Competition Academic Year 2021 (ศาลจำลอง) ในรอบแรก นักศึกษาหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถผ่านเข้ามาเป็นหนึ่งใน 16 ทีม เข้าสู่รอบคัดเลือก 
     รอบที่สอง การเขียนอุทธรณ์และคำแก้อุทธรณ์ในฐานะอัยการโจทก์และทนายจำเลย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทำคะแนนได้ 80 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งนักศึกษาเราสามารถทำคะแนนนำมาเป็นลำดับที่ 5 จาก 14 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยในรอบนี้ได้มีการจับคู่สายแข่งขัน   โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แข่งขันในฐานะพนักงานอัยการโจทก์ ส่วนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในฐานะทนายจำเลย 
     และการแข่งขันรอบที่สาม เป็นการแข่งขันระหว่างคู่สายเพื่อเข้าสู่รอบชิงแชมป์ระดับประเทศ นักศึกษาเราทำคะแนนสูงสุดถึง 531 คะแนนจากคะแนนเต็ม 600 คะแนน ในขณะที่มหาวิทยาลัยฝ่ายทนายจำเลยได้คะแนนตามมาที่ 521 คะแนน ทำให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ฝ่ายอัยการโจทก์ชนะในรอบคัดเลือก 

อาจารย์ติณณ์ลภัส กล่าวต่อไปอีกว่า เมื่อลำดับคะแนนในรอบสุดท้ายนี้แล้วจากเริ่มต้น 16 ทีมทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อยู่ในลำดับที่ 9 ซึ่งนับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี และสวยงาม  ซึ่งผลการแข่งขัน 12 มหาวิทยาลัยที่ได้คะแนนสูงสุด มีดังต่อไปนี้ ซึ่งมหาวิทยาลัยที่ได้ 4 ลำดับแรกจะได้เข้าสู่รอบชิงแชมป์ระดับประเทศต่อไป
 
1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4. มหาวิทยาลัยทักษิณ
5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
8. มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ 
*9. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
10. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
11. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

ข่าวโดย ชลธิชา ลิมปิติ ส่วนสื่อสารองค์กร
ขอบคุณภาพประกอบข่าว : บรรยากาศการซ้อมใหญ่ เตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขัน MOOT COURT COMPETITION ACADEMIC YEAR 2021 ณ ศาลจำลอง สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


TOP