Location

0 7567 3000

ข่าวเด่น

มาแล้ว!TCAS2 โควตา 14 จังหวัดภาคใต้+ประจวบคีรีขันธ์ ม.วลัยลักษณ์ รับ 2,725 ที่นั่ง

14/02/2567

1423

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในระบบ TCAS รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ร่วมกับแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือคะแนนสอบจากส่วนกลาง (ทปอ.) เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และหลักสูตรนานาชาติ รวมทั้งสิ้น 53 หลักสูตร จำนวน 2,725 คน โดยมีกำหนดการต่างๆดังนี้

รอบที่ 2.1  
14 ก.พ.-18 มี.ค.67 เปิดรับสมัคร รอบที่ 2.1
21 มี.ค.67 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์รอบ 2.1
21-24 มี.ค.67 สอบสัมภาษณ์สำหรับหลักสูตรที่ต้องสัมภาษณ์
26 มี.ค.67 ประกาศผลการคัดเลือกรอบ 2.1
   
รอบที่ 2.2  
19 มี.ค.-22 เม.ย.67 เปิดรับสมัคร รอบที่ 2.2
25 เม.ย.67 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 2.2
25-28 เม.ย.67 สอบสัมภาษณ์สำหรับหลักสูตรที่ต้องสัมภาษณ์
29 เม.ย.67 ประกาศผลรอบ 2.2
2-3 พ.ค.67 นักเรียนยืนยันสิทธิ์ใน myTCAS

ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดพร้อมทั้งกรอกใบสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 22 เมษายน 2567 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ โทร.0 7567 3101–5  หรือที่เพจเฟซบุ๊ก สมัครสมัครเรียน ม.วลัยลักษณ์  https://www.facebook.com/entrywalailak