มวล. ร่วมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษารองรับ AEC ให้กับหน่วยราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช