อาจารย์ราซัคจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษที่สถาบัน IAIN Ar Raniry ประเทศอินโดนีเซีย