ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์ราซัคจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษที่สถาบัน IAIN Ar Raniry ประเทศอินโดนีเซีย

อาจารย์ราซัค(นายอับดุลรอยะ ปาแนมาแล)จากหลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และในฐานะหัวหน้าโครงการอิสลามศึกษาฯ ได้รับเชิญจากสถาบัน IAIN Ar-Raniry รัฐอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อไปบรรยายพิเศษในหัวข้อ "อิสลามในภาตใต้ของประเทศไทย" ในวันที่ 7 พ.ค. 2556 ณ หอประชุมคณะซารีอะห์ สถาบันIAIN Ar-Raniry แห่งกระทรวงศึกษาธิการอินโดนีเซีย

TOP