คณาจารย์มวล. จาก 5 สำนักวิชา ได้รับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่จาก สกว.