ข่าวสุขภาพและกีฬา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ครั้งที่ 32 “บางแสนเกมส์”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสโมสรวลัยลักษณ์นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ครั้งที่ 32 “บางแสนเกมส์” ในระหว่างวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ณ สนามกีฬากลางเชาว์ มณีวงษ์ โดยมี ดร.วราภรณ์ สีหนาท รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร ทัพนักกีฬาจาก 58 สถาบันเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน

การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ.มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนได้พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ รู้รักสามัคคี สร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพต่อกัน โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 115 คน ใน 11 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเลย์บอล กรีฑา เทนนิส เทเบิลเทนนิส เปตอง หมากกระดาน สนุกเกอร์ แบดมินตัน ว่ายน้ำ และเซปักตระกร้อ รวมทั้งกิจกรรมจักรยานเพื่อสุขภาพ

TOP