เชิญร่วมเสวนาและพบกับ หมู-วรรณ ปั่นสร้างสุข ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ชั้น ๑ ในวันพุธที่ ๑๘ กันยายน