ข่าวทั่วไป

เชิญร่วมเสวนาและพบกับ หมู-วรรณ ปั่นสร้างสุข ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ชั้น ๑ ในวันพุธที่ ๑๘ กันยายน

ด้วยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดโครงการเสวนา“เส้นทางของคนถีบรถ-นักปั่น” เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ วันรณรงค์คาร์ฟรีเดย์ Car Free Day ในวันที่ 23 กันยายน 2556 ซึ่งหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก รวมทั้ง ประเทศไทย จะร่วมรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันทิ้งรถบ้าน 1 วัน กระตุ้นต่อมประหยัดพลังงาน ฝ่ายการเรียนรู้และการศึกษาไร้พรมแดนจึงได้เชิญคุณวรรณกับคุณหมูคนไทยคู่แรกที่กำลังเดินทางรอบโลกด้วยจักรยาน และเจ้าของหนังสือ "ปั่นข้ามฝัน 2000 วัน รอบโลก" มาร่วมเสวนาพูดคุยเรื่องความสุขในการปั่นจักรยานอีกครั้ง เรียนรู้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ (Life Style) ของตัวบุคคลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไปพร้อมกับจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมเสวนาและพบกับ หมู-วรรณ... ปั่นสร้างสุข ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ชั้น 1 ในวันพุธที่ 18 กันยายน เวลา 12.30-16.30 น.

TOP