รับสมัครรอบสุดท้าย!! สำหรับหลักสูตรการใช้โปรแกรม R จัดการกับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพื้นฐาน