ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "การสร้างเครื่อง pH Meter" เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนและใช้ในห้องปฏิบัติการ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "การสร้างและออกแบบเครื่อง pH Meter" ในระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.45-16.00 น. ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บุคคลภายในยกเว้นค่าลงทะเบียนจำกัดเพียง 5 ท่านเท่านั้น บุคคลภายนอกค่าลงทะเบียน 500 บาท (มีอาหารกลางวันและอาหารว่างบริการ)

ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อได้ที่ งานธุรการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ โทร. 0 7567 3968, 0 7567 3251 ภายในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 รับจำนวนจำกัดเพียง 10 ท่านเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุเทพ เหนือคลอง โทร. 0 7567 3226

รายละเอียดเพิ่มเติม : cse.wu.ac.th

TOP