ข่าวสมัครงาน

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 15/2557 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ สังกัดโครงการจัดตั้งสถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 1-12 กันยายน 2557 และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 1 ตุลาคม 2557 นั้น

เนื่องจากมีผู้สมัครค่อนข้างน้อย มหาวิทยาลัยจึงขยายเวลารับสมัครออกไปอีกตั้งแต่วันที่ 3-31 ตุลาคม 2557 และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์พร้อมกัน กับประกาศรับสมัครรอบแรกในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

TOP