ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่
26/2557 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด) สังกัดสำนักวิชาการจัดการ จำนวน 3 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านการ
คัดเลือก


TOP