นักประชาสัมพันธ์ 40 หน่วยงานทั่วภาคใต้ ร่วมกิจกรรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่มวล.